Polityka Prywatności


Firma BivyCarp zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).Firma BivyCarp nie będzie udostępniać danych osobowych Klientów osobom trzecim (dotyczy to w szczególności adresów e-mail oraz adresów pocztowych), o ile nie jest to związane z realizacją zamówienia.

Regulamin może ulegać zmianie, każdy z użytkowników, zostanie o tym powiadomiony, przez umieszczenie treści zmian regulaminu na stronie sklepu. Informacja taka będzie umieszczona, przez co najmniej 14 dni kalendarzowych, do czasu rozpoczęcia obowiązywania nowego regulaminu i przez 14 dni od wejścia w życie. Każdy z zarejestrowanych użytkowników, zostanie o tym poinformowany dodatkowo w wiadomości e-mail wysłanej na jego adres mailowy. W przypadku braku akceptacji przedstawionego w ten sposób regulaminu przez użytkownika, zobowiązany jest on, do poinformowania o tym fakcie sklepu i poproszenia o usunięcia swojego konta.

W chwili dokonania zakupu, Kupujący akceptuje wszystkie zasady regulaminu sklepu internetowego BivyCarp.pl

Informacje dotyczące internetowego systemu rozstrzygania sporów na podstawie art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów):

Komisja Europejska zapewnia konsumentom możliwość rozstrzygania sporów w handlu internetowym zgodnie z art. 14 ust. 1 ODR (Internetowe rozstrzyganie sporów), na jednej z platform. Platforma (http://ec.europa.eu/consumers/odr) służy jako miejsce, gdzie konsumenci mogą próbować osiągnąć pozasądowe porozumienia w sporach wynikających z zakupów oraz umów na usługi w Internecie.